วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าว ศธ. > พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม”

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม”

หมวดหมู่ : ข่าว ศธ. 9 กันยายน 2017 เปิดอ่าน 392 ครั้ง

จังหวัดนครราชสีมา – คุณธาดา เศวตศิลา ที่ปรึกษาบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (MOE One Synergy Program : Transformational Leadership Workshop) กลุ่มผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการสำนัก ของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาเมื่อวันเสาร์ที่ กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.Leadership InstituteCPLI) อำเภอปากช่อง

คุณธาดา เศวตศิลา กล่าวว่า ในนามของ C.P.Group ที่ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 128 คนที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งได้นำหลักสูตร Action Learning มาใช้ในการฝึกอบรม พร้อมทั้งฝากข้อคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยว่า ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด แต่ในการทำงาน ขอให้ทำด้วยความรักในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน เพื่อนร่วมงาน และคนทุกคนที่จะก้าวไปพร้อมกันกับเรา

จากกิจกรรมในวันสุดท้ายที่ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยปัญหาร่วมกับนักเรียน ทำให้เห็นว่าหากผู้บริหารทุกท่าน แม้จะอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ตาม แต่เมื่อถอดหัวโขนหรือให้ลืมไปว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่สูง ก็จะทำให้เรานั่งคุยและฟังเด็กนักเรียนด้วยความรัก ความอ่อนโยน ร่วมชี้แนะเพื่อต้องการให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

เพราะฉะนั้น หากเราทำงานใด ๆ ด้วยความรัก มีความไว้วางใจกับเพื่อนร่วมงานซึ่งกันและกัน มีเครือข่ายการทำงาน ยิ่งจะทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงฝากให้ท่านช่วยกันสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น แม้เพียง 10% ของประชากรชาวไทย หรือ ล้านคน โดยเฉพาะผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นผู้บริหารและครู ก็จะยิ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเร็ว เพราะจะมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก

จึงฝากให้ช่วยกันสร้างเด็กให้มีนิสัยที่ดีที่เกิดจากการกระทำที่ถูกต้อง โดยทำด้วยความรักและถอดหัวโขนในการทำงาน พร้อมทั้งน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะในหลวงของเรา “รัก” ประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไข

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร C.P.Group ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกับกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความอนุเคราะห์สนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวนมากในจัดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการจัดอบรมแบบข้ามแท่งที่นำผู้บริหารระดับ ทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการมาเข้ารับการอบรมร่วมกัน และมีผลที่ดีต่อการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ซึ่งหลักสูตร SynergyProgram ของ C.P. เป็นหลักสูตรที่ต้องการสร้างผู้นำองค์กรและเน้นการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ส่วนการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในครั้งต่อไป คาดว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่ รวมทั้งศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัดที่จะได้รับเกียรติเข้ารับการอบรมในสถานที่อบรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้

หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง เป็นการ “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” ที่แท้จริง

ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผู้เข้ารับการอบรม

ศิริพร ศิริพันธ์  “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ดี ในสถานที่ใหญ่โต”
ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล “ภูมิใจที่ได้มาเข้ารับการอบรมใน CPLI ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารทุกแท่ง ทำให้รับทราบและเข้าใจเรื่องงานของเขตพื้นที่การศึกษามากขึ้น”
ยุพิน บัวคอม  “ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ จะนำไปขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย การทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป”
พิสิษฐ์ ชดกิ่ง  “ขอบคุณที่มีโอกาสได้มาเห็นการทำงานของ CP ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในการอบรมเป็นอย่างมาก จะได้นำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้เครือข่ายทุกหน่วยงานไปปรับใช้ เพื่อเป็นการรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกันต่อไป”
ประยูร หรั่งทรัพย์  “การอบรมครั้งนี้ ก่อให้เกิด Vision ใหม่ ๆ ที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้เด่นยิ่งขึ้น”
มงคลชัย สมอุดร  “ขอบคุณ CP และ สพฐ.ที่จัดการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดนับตั้งแต่รับราชการ ได้ชื่นชมวิธีคิด และจะนำประโยชน์เพื่อกลับไปทำงานร่วมกัน แชร์วิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อการศึกษาต่อไป”

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2017/sep/478.html

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าว ศธ.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook