วันศุกร์ 26 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์

คลิปวิดีโอ ล่าสุด

แนะนำสะเต็มศึกษา (STEM Education)

หมวดหมู่ : คลิปวิดีโอ 26 พฤษภาคม 2561 ดูคลิป 1,820 ครั้ง

Infographic การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แนะนำสะเต็มศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม