วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์

คลิปวิดีโอ ล่าสุด

แนะนำสะเต็มศึกษา (STEM Education)

หมวดหมู่ : คลิปวิดีโอ 26 พฤษภาคม 2561 ดูคลิป 1,433 ครั้ง

Infographic การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แนะนำสะเต็มศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม