วันพฤหัส 21 มิถุนายน 2561
ติดตามเว็บไซต์

แนะนำสะเต็มศึกษา (STEM Education)

หมวดหมู่ : คลิปวิดีโอ 26 พฤษภาคม 2018 ดูคลิป 251 ครั้ง

Infographic การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แนะนำสะเต็มศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม