วันพฤหัส 21 มิถุนายน 2561
ติดตามเว็บไซต์

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)

หมวดหมู่ : คลิปวิดีโอ 26 พฤษภาคม 2018 ดูคลิป 300 ครั้ง

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ