วันพฤหัส 21 มิถุนายน 2561
ติดตามเว็บไซต์

กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หมวดหมู่ : คลิปวิดีโอ 26 พฤษภาคม 2018 ดูคลิป 256 ครั้ง

ค้นพบศักยภาพของครูที่มีหัวใจ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณค่า และก้าวใหม่ของผู้บริหารโรงเรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและ School Partner (SP) โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาศรมศิลป์ โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล