วันศุกร์ 26 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์

คลิปวิดีโอ ล่าสุด

กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หมวดหมู่ : คลิปวิดีโอ 26 พฤษภาคม 2561 ดูคลิป 2,209 ครั้ง

ค้นพบศักยภาพของครูที่มีหัวใจ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณค่า และก้าวใหม่ของผู้บริหารโรงเรียน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและ School Partner (SP) โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาศรมศิลป์ โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล