วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวการศึกษา > คปภ.เร่งเกลี่ย173 ล้าน ให้ ศธจ.-ศธภ.

คปภ.เร่งเกลี่ย173 ล้าน ให้ ศธจ.-ศธภ.

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา 10 สิงหาคม 2017 เปิดอ่าน 910 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) ที่มี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ออกประกาศ ศธ. เรื่อง การโอนงบประมาณ พ.ศ.2560 ในส่วนที่ตัดโอนภารกิจไปสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) โดยเป็นงบฯจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 173 ล้านบาทเศษ และงบฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 50 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานปลัดศธ. ได้รับโอนงบฯ จากสพฐ.แล้ว จะนำไปจัดสรรให้แก่สำนักงานศธจ. ทุกจังหวัด จังหวัดละ 2 ล้านบาท และให้สำนักงานศธภ. ตั้งใหม่ 6 ภาค ภาคละ 2 ล้านบาทเช่นกัน ส่วนงบฯที่ได้รับโอนจากสอศ. 50 ล้านบาทนั้น ศธ.ได้โอนให้ศธภ. ทั้ง 18 ภาค นำไปดำเนินงานตามภารกิจแล้ว

นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า  ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้หยิบยกประเด็นการผลิตบุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรม  โดยสะท้อนว่าปัจจุบันภาคเอกชนมีความต้องการกำลังแรงงานกึ่งฝีมือ โดยเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวนมาก แต่ปัจจุบันสอศ. ยังผลิตได้ต่ำกว่าความต้องการมาก อีกทั้งผู้จบปวช. และปวส. ส่วนหนึ่งก็ไม่อยากย้ายไปทำงานต่างภูมิลำเนา  ที่ประชุมจึงมอบให้ศธจ. ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รับผิดชอบในการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนในจังหวัด

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/624331

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook