วันพฤหัส 22 กุมภาพันธ์ 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ค้นข่าวมาเล่า > สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยืนยัน! 11 ก.ค. 60 ไม่ใช่ “วันหยุดราชการ”

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยืนยัน! 11 ก.ค. 60 ไม่ใช่ “วันหยุดราชการ”

หมวดหมู่ : ค้นข่าวมาเล่า 29 มิถุนายน 2017 เปิดอ่าน 10,079 ครั้ง

เนื่องจากมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่มีข้อสงสัยในเรื่องวันหยุดชดเชย โดยเฉพาะในกรณีของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คือวันที่ 8 และวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ขอชี้แจงให้ทราบดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 83 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544) ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0504/ว 38 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547) ให้ถือเป็นหลักการว่า หากกรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน

ดังนั้น กรณีวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 จึงหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ได้ 1 วัน เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ที่มา เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และ เฟซบุ๊คแฟนเพจ ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 

เปิดอ่าน 10,079 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook