วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวการศึกษา > ศธ.เผยรับ’อนุบาล 1′ 3 ขวบ เกณฑ์ใหม่ปี’60 ร.ร.รัฐต่อยอดปฐมวัย

ศธ.เผยรับ’อนุบาล 1′ 3 ขวบ เกณฑ์ใหม่ปี’60 ร.ร.รัฐต่อยอดปฐมวัย

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา 19 พฤษภาคม 2017 เปิดอ่าน 389 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษก ศธ. แถลงภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. รวมถึงแนวปฏิบัติในการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม สาระสำคัญของประกาศฯ ฉบับนี้คือ ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาในชั้นอนุบาล 1 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพฐ. ส่วนการนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนให้นับตั้งแต่วันที่เกิดไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม ตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2559

โฆษก ศธ.กล่าวว่า สำหรับแนวปฏิบัติการรับเด็กอนุบาลเข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 1.สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้สามารถเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ไม่เกินจำนวนห้องที่รับอยู่เดิม 2.สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับ เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพื้นที่บริการไม่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่นเปิดรับเด็กให้สามารถรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา 3.พื้นที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอื่นจัดการศึกษาอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจำนวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษานั้นๆ ให้สถานศึกษาเปิดรับเด็ก อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา และ 4.การจัดชั้นเรียนเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1 เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ตามลำดับ ทั้งนี้ ให้อำนาจคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบดำเนินการอย่างเหมาะสม

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/560115

เปิดอ่าน 389 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook