วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ค้นข่าวมาเล่า > ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT) ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT) ปีการศึกษา 2559

หมวดหมู่ : ค้นข่าวมาเล่า 25 เมษายน 2017 เปิดอ่าน 12,212 ครั้ง

http://nt.obec.go.th
| Server 1 | Server 2 | Server 3 | Server 4 | Server 5 | Server 6 |
ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (อย่างเป็นทางการ)
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 23.30 น. เป็นต้นไป

TAGS
เปิดอ่าน 12,212 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook