วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวการศึกษา > สอศ.เรียกบัญชีครูผู้ช่วยรอบที่ 8 หลังทยอยบรรจุแต่งตั้งไปแล้วกว่า 421 ราย

สอศ.เรียกบัญชีครูผู้ช่วยรอบที่ 8 หลังทยอยบรรจุแต่งตั้งไปแล้วกว่า 421 ราย

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา 21 เมษายน 2017 เปิดอ่าน 514 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ.ให้มารายงานตัวแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษารอบที่ 8 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีผู้สอบแข่งขันที่มีสิทธิมารายงานตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย (11 กลุ่มวิชา) ซึ่งมีผู้มารายงานตัวรวมทั้งสิ้น 10 ราย โดยแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษาจำนวน 6 ราย ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และอาหารและโภชนาการ ที่เหลือจำนวน 4 รายสละสิทธิ และเมื่อรวมกับผู้ที่ไม่มารายงานตัวจำนวน 9 ราย จึงถือว่ามีผู้สละสิทธิรวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ราย โดยกลุ่มวิชาที่สละสิทธิมีดังนี้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ช่างยนต์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสัตวศาสตร์ สำหรับครูผู้ช่วยที่มารายงานตัวและไม่สละสิทธิ สอศ.กำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาตามที่แจ้งความจำนงไว้ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งถือเป็นวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า สำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิในรอบที่ 8 นี้เป็นบัญชีรายชื่อการสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้จำนวนทั้งสิ้น 6,358 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.70 จากจำนวนผู้มาสอบทั้งหมด 17,322 รายนั้น โดยแบ่งเป็น 1.การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ เขตทั่วไป จำนวน 6,352 ราย ใน 60 กลุ่มวิชา และ 2.การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 6 ราย ใน 2 กลุ่มวิชา ซึ่ง สอศ.ได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 421 ราย แบ่งเป็นเขตทั่วไป 415 ราย และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 ราย

 

 

ที่มา http://www.matichon.co.th/news/535902

เปิดอ่าน 514 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook