วันอังคาร 24 เมษายน 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าว ศธ. > ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หมวดหมู่ : ข่าว ศธ. 21 เมษายน 2017 เปิดอ่าน 799 ครั้ง

รายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

————————————————————————————-

สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัล

สูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๒๓ ราย 

(คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน)

สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัล

สูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๕ ราย

(คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน)

สำกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการรศึกษาตามอัธยาศัย

๑.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัล

สูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๑ ราย

(คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน)

 


แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเ่ด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(คลิกเพื่อกรอกแบบคัดค้านทางเว็บไซต์)

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าว ศธ.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook