วันพุธ 25 เมษายน 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวการศึกษา > CHESจ่อ 9 คำถาม”กระทรวงอุดมศึกษา”

CHESจ่อ 9 คำถาม”กระทรวงอุดมศึกษา”

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา 19 มีนาคม 2017 เปิดอ่าน 510 ครั้ง

นางสาวพัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค ในฐานะรองเลขาธิการศูนย์ประสานงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการศึกษาการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาว่า มีคำถามหลายประเด็น เช่น 1.กระทรวงใหม่จะสนับสนุนคณะวิชาที่แตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างไร หรือจะให้งบประมาณเป็นก้อนแล้วปล่อยให้มหาวิทยาลัยนำมาหารให้ตามจำนวนนิสิตนักศึกษาแบบเดิม 2.มีการคิดวิเคราะห์หรือไม่ว่าจะทำอย่างไรกับผู้เรียนในแต่ละคณะวิชาที่มีความแตกต่างกันทางด้านฐานะครอบครัว และมีความพร้อมไม่เท่าเทียมกัน อย่างคณะเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ เพราะมหาวิทยาลัยหลายแห่งคิดค่าเทอมแบบเหมาจ่าย 3.มีระบบพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรทางวิชาการทั้งในส่วนของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบแล้วหรือไม่

นางสาวพัทธนันท์กล่าวต่อไปว่า 4.มีระบบรองรับสวัสดิการที่มีความมั่นคงและเป็นธรรมให้แก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาแล้วหรือไม่ 5.มีการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
ของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือการออกนอกระบบหรือไม่ 6.มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริงและจริงจังแค่ไหน 7.เคยมีการวิเคราะห์ตลาดแรงงานว่ามีความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาชีพอะไรบ้าง มีจำนวนเท่าไหร่ ภายในระยะเวลา 1 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปีข้างหน้า เพื่อนำมาวางแผนในการผลิตหลักสูตร จำนวนผู้เรียนที่แท้จริง ไม่ใช่ใครอยากเปิดอะไรก็ได้ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เรียนจนแรงงานล้นตลาด 8.มีแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วหรือยัง และ 9.มีแนวทางในการกำหนดบุคลากรในกระทรวงอุดมศึกษาใหม่อย่างไร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาควรให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย แล้วนำมาใช้วิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ ด้วย.

 

 

ที่มา http://www.thaipost.net/?q=chesจ่อ9คำถามกระทรวงอุดมศึกษา

เปิดอ่าน 510 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook