วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวการศึกษา > ประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมฯ ที่จุฬาฯ 20 มี.ค.นี้

ประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมฯ ที่จุฬาฯ 20 มี.ค.นี้

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา 16 มีนาคม 2017 เปิดอ่าน 323 ครั้ง

นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงาน เมื่อเร็วๆ นี้ สรุปประเด็นที่จะนำไปรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก วันที่ 20 มีนาคม ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยประเด็นที่ต้องการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา มี 3 ประเด็นหลัก คือ 1.หลักการและนโยบาย ระบบธรรมาภิบาล หลักการด้านเสรีภาพทางวิชาการ รวมถึงความรับผิดชอบและการตรวจสอบจากประชาคม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีกฎหมายระบุมาก่อน แต่ในร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งกระทรวงอุดม ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกันมองภาพในอนาคตเกี่ยวกับการสร้างบัณฑิต ซึ่งจากนี้เราคงไม่ได้สร้างบัณฑิตเพื่อสนองประเทศ แต่ต้องสนองตอบหรือทำงานในระดับโลกได้ 2.การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวง อาทิ ความเชื่อมโยงระหว่าง กระทรวงอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในปัจจุบัน เมื่อมีกระทรวงอุดมศึกษาแล้ว บทบาทของ สกอ.จะเป็นอย่างไร และ3.เรื่องอื่นๆ อาทิ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ บทบาทสภาคณาจารย์ ซึ่งตนคิดว่าประเด็นนี้น่าจะได้รับความสนใจจากบุคลากร เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว

ประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งฯ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้รับฟังเกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งร่างโดย สกอ. และกำลังจะประกาศใช้เร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นว่าร่างยุทธศาสตร์ฯ ของ สกอ. เป็นร่างที่ดี มีการมองไปยังอนาคต ที่สำคัญหากร่างนี้ประกาศใช้ โดยให้ สกอ.ขับเคลื่อน อาจบรรจุเป้าหมายได้ระดับหนึ่ง แต่หากขับเคลื่อนโดยกระทรวงอุดมศึกษา ก็น่าจะบรรลุเป้าหมายได้

counter

ที่มา http://www.matichon.co.th/news/497386

เปิดอ่าน 323 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook