วันอาทิตย์ 18 มีนาคม 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าวการศึกษา > งานวันครูปี 60 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”

งานวันครูปี 60 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา 11 มกราคม 2017 เปิดอ่าน 3,346 ครั้ง

กระทรวงศึกษา แถลงจัดงานวันครู ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

วันนี้ (11 ม.ค.) ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ ‘ พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน’ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์. จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู พ.ศ. 2560 คือ ‘ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู’ โดย นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิต และอุปนิสัยที่มั่นคงเข็มแข็ง นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้มอบสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อส่งกำลังใจและความปราถนาดีให้แก่ครูทั่วประเทศ ให้ครูได้ภูมิใจ ว่า ครูมีบทบาทสำคัญและเป็นปูชนียบุคคลผู้สร้างกำลังคนคุณภาพในการพัฒนาประเทศ ซึ่งศิษย์ทุกคนขอแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพรัก และซาบซึ้งในพระคุณที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ ตนขอให้ครูทุกคนได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการศึกษามาปฎิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย ซึ่งเราต้องทำให้อาชีพครู เป็นอาชีพที่สังคมยกย่องอย่างแท้จริง รวมถึงทำให้ครูได้มีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีขึ้น

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ.กล่าวว่า การจัดงานวันครูในปีนี้ จะมีขึ้นในวันที่ 16 ม.ค.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวปฎิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งที่สำคัญนายกรัฐมนตรี จะคาราวะครูผู้สอนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ พล.ต.หญิง ศรีสมร ทังสุบุตร ซึ่งเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5 และ พล.ต.หญิงอรพินท์ เพชรพลอย สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกไกล ชั้นปีที่ 4รวมถึงการคาราวะครูผู้สอนของ รมช.ศึกษาธิการ และ ครู ของผู้บริหารองค์กรหลักฯทุกคนด้วย พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารางวัลคุรุสภา และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ทั้งนี้ จะมีพิธีสวดคำฉันท์เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 การจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2560 ฉบับพิเศษ ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” และ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า งานวันครูในวันที่ 16 ม.ค.นี้ ที่ส่วนกลางจัดขึ้นที่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยช่วงเช้าจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ สนามหญ้าหน้าบริเวณศธ.ในเวลา 07.15 ทั้งนี้  คุรุสภาขอเชิญชวนทุกคนที่มีครูร่วมรำลึกพระคุณครูกลับไปคาราวะครู  หรือร่วมส่งข้อความถึงครู ได้ที่facebook.com/khuruday และสามารถร่วมบันทึกข้อความจากใจศิษย์ถึงครูส่งบัตรอวยพรได้ที่ www.ksp.or.th
 

ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/548228

เปิดอ่าน 3,346 ครั้ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook