วันพฤหัส 25 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘ครูโคราช’ จี้แก้ กม.ศึกษาชาติ ค้านออก ‘พ.ร.ก.’ แทน พ.ร.บ.

‘ครูโคราช’ จี้แก้ กม.ศึกษาชาติ ค้านออก ‘พ.ร.ก.’ แทน พ.ร.บ.

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 12 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 398 ครั้ง

‘ครูโคราช’ จี้แก้ กม.ศึกษาชาติ ค้านออก ‘พ.ร.ก.’ แทน พ.ร.บ.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายปรีดี โสโป เลขาธิการเครือข่ายครูโคราช เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพทูรย์ อักษรครบุร ประธานเครือข่ายครูโคราช นายเมธี คอบตะขบ ผู้ช่วยเลขาธิการเครือข่ายฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและเครือข่ายสมาคมครู จำนวน 70 คน เดินทางไปยื่นหนังสือเรื่องขอสอบถามความคืบหน้าและยื่นข้อเสนอในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับแทน โดยทางกลุ่มขอยืนยันว่าสนับสนุนให้มีร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้คัดค้านร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้แต่อย่างใด แต่มีข้อกังวลในข้อกฎหมายบางข้อ จึงขอเสนอให้มีการปรับแก้ไขบางมาตรา เพราะอาจเป็นประเด็นปัญหาให้ครูทั่วประเทศในอนาคตได้

นายปรีดี กล่าวต่อว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.จรัส สวุรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการหาแนวทางออกร่างพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ว่ากรณีที่ไม่สามารถออกเป็น พ.ร.บ.ได้ สามารถที่จะออกเป็นพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)ได้ เนื่องจากกฎหมายการศึกษา ถือเป็นกฎหมายที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องรีบออก ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลในการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กอปศ. ไม่ให้ความสำคัญและรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้บังคับใช้กฎหมาย ที่เรียกร้องให้มีการปรับแก้ในรายละเอียดต่างๆ เช่น การเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นใบรับรองความเป็นครู หรือการเปลี่ยนคำเรียกจากผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นครูใหญ่ เป็นต้น ดังนั้นเครือข่ายครูโคราช ขอเสนอให้แก้ไขมาตรา 37 กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และให้ยกเลิกการใช้ใบรับรองความเป็นครู เนื่องจากวิชาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีมาตรฐานวิชาชีพเป็นตัวกำหนด ซึ่งสังคมให้การยอมรับและมีความเชื่อมั่นศรัทธา จึงจำเป็นที่ต้องกำหนดให้มีใบประกอบวิชาชีพ

“เสนอให้แก้ไขมาตรา 38 ชื่อเรียกตำแหน่ง ให้ใช้คำว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยกเลิกคำว่า ครูใหญ่ และใช้คำว่า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยกเลิกคำว่าผู้ช่วยครูใหญ่ เนื่องจากปัจจุบัน สถานศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคล อีกทั้งชื่อเรียกขานผ่านวิวัฒนาการของตำแหน่งมาตามยุคตามสมัย ดังนั้นจึงมิควรถอยหลังกลับไปยังคำเรียกตำแหน่งเดิม ซึ่งไม่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งขอเสนอให้มีมาตราที่ระบุเกี่ยวกับเงินวิทยฐานะ ให้คงไว้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ด้วย” นายปรีดี กล่าว และว่า เครือข่ายครูโคราช ขอเสนอให้คณะรัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบ และเสนอร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการตรากฎหมายที่สำคัญของประเทศ แทนการเสนอเป็นพระราชกำหนด

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1445782