วันอังคาร 24 เมษายน 2561
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ค้นข่าวมาเล่า > ครม.เห็นชอบ กม.คุม หอพักนักศึกษา-หอพักเอกชน ต้อง แยกชาย-หญิงชัดเจน

ครม.เห็นชอบ กม.คุม หอพักนักศึกษา-หอพักเอกชน ต้อง แยกชาย-หญิงชัดเจน

หมวดหมู่ : ค้นข่าวมาเล่า 20 ธันวาคม 2016 เปิดอ่าน 1,127 ครั้ง

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การประกอบกิจการหอพัก สถานศึกษา และหอพักเอกชน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมครม. ว่า ครม.ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การประกอบกิจการหอพัก สถานศึกษา และหอพักเอกชน ทั้งนี้ก็เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของเด็กและเยาวชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้ คือ กำหนดให้สถานศึกษาที่จะทำหอพัก สถานศึกษา ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสาร พยานหลักฐาน กำหนดให้ ผู้ใดที่จะประกอบกิจการหอพักให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักจะตั้งอยู่ และกำหนดลักษณะหอพัก ต้องมีชื่อภาษาไทย ระบุประเภทห้องชัดเจน ระบุจำนวนห้องพัก จำนวนผู้พักที่รับได้ และต้องแยกอาคารชาย หญิง ให้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สถานที่ตั้งของหอพักไม่ใกล้โรงงาน สถานบริการ อาคาร ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร รวมถึงห้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนต้องมีอากาศถ่ายเท ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค และมีระบบการรักษาความที่ดี นอกจากนี้ การโอนใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงชื่อ และการดัดแปลงอาคาร โดยให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่

 

ที่มา http://www.matichon.co.th/news/401042

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook