วันพฤหัส 21 มีนาคม 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > บทความ > พร้อมรับอนาคตยุค AI

พร้อมรับอนาคตยุค AI

หมวดหมู่ : บทความ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน 964 ครั้ง

ม.กรุงเทพ จัดสอนปัญญาประดิษฐ์ให้ครูทั่วประเทศ

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกอุตสาหกรรมในยุค 4.0 กำลังตื่นตัวกับการเข้ามาของ Technology Disruption ซึ่งอาชีพครู เป็นอีกหนึ่งบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทักษะให้เยาวชนพร้อมสู่โลกอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ จึงริเริ่มโครงการอบรมด้าน AI ให้กับครูระดับมัธยมปลายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพยังเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรกที่ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อย่างเป็นทางการ

จุดเริ่มต้นการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับวงการการศึกษา เกิดจากวิสัยทัศน์ของ ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และประธานกองทุน ดร.สุพงษ์ฯ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Young AI Robotics เชิญโรงเรียนนำร่อง 10 แห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มาร่วมอบรมเรื่องหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ภายในระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปีเต็ม นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา พร้อมมอบหุ่นยนต์ TurtleBots3 ให้แก่ทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ในหุ่นยนต์

 ล่าสุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกับกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล และสพฐ. รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและบริษัทชั้นนำได้แก่ INEX และ Index Creative Village ร่วมกันจัดโครงการต่อยอดและนับเป็นครั้งแรกของไทยในด้านการจัดอบรม AI ภายใต้โครงการ “AI Education for Young Students” เพื่อสร้างครูสอนเรื่องปัญญาประดิษฐ์ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยได้รับความสนใจการสมัครเข้าร่วมอบรมจากครูทั่วประเทศเป็นจำนวนกว่า 600 คน รวมทั้งหมด 3 รุ่น โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาเป็นการจัดอบรมรุ่นแรกและได้ผลการตอบรับที่ดีอย่างท่วมท้น

 “โครงการนี้เป็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเรื่องทันกระแสโลก ยังตอบสนองวัตถุประสงค์ของสพฐ.ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย” ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญ

ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ผู้ให้การสนับสนุนโครงการกล่าวว่า โครงการนี้มุ่งสร้างครู เพราะครูเป็นบุคคลสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาไทยให้แข็งแรง “การเรียนรู้เทคโนโลยี ใครๆ ก็ทำได้ แต่การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า ซึ่งครูนั่นเองจะเป็นผู้ให้ทั้งศาสตร์ความรู้ทางวิชาการ และศิลปะในการดำรงชีวิตแก่นักเรียน”

ทางด้าน ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทั้ง 2 โครงการ กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับ Technology Disruption หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิง ซึ่งปัญญาประดิษฐ์นับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้จึงจะเป็นผู้ที่สามารถข้ามผ่านกระแส disruption ของโลกไปได้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงตั้งใจสร้างครู เพื่อให้ครูนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนต่อไป”

 “AI Education for Young Students” จัดอบรมโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้นำเนื้อหาปัญญาประดิษฐ์เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มการสอน AI ที่ไม่ได้สอนเฉพาะพื้นฐาน แต่เป็นการถ่ายทอดข้อมูลที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้กลับไปถ่ายทอดสู่เยาวชนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านนี้ต่อไป

 หากสนใจเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปได้ทางเพจ fb.com/obecrobot/ หรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารของโครงการ AI Education for Young Students ได้เพิ่มเติมที่ fb.com/AIEYS/

เปิดอ่าน 964 ครั้ง