วันพฤหัส 21 มีนาคม 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ด่วน!! สพฐ.คลอดเกณฑ์รับ น.ร.ใหม่สกัดแป๊ะเจี๊ยะ ม.1/ม.4 สมัคร 22-27 มี.ค. งดรับ 24 มี.ค.หลบเลือกตั้ง

ด่วน!! สพฐ.คลอดเกณฑ์รับ น.ร.ใหม่สกัดแป๊ะเจี๊ยะ ม.1/ม.4 สมัคร 22-27 มี.ค. งดรับ 24 มี.ค.หลบเลือกตั้ง

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดอ่าน 399 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ปีการศึกษา 2562 สรุปใจความว่า ตามที่ สพฐ.ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. โดยโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ จากเดิมที่มี 7 ข้อ ลดเหลือ 4 ข้อ ได้แก่ 1.นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่งมีเงื่อนไขและตกลงร่วมกันมาก่อนมติ ครม. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 2.นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 3.นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ และ 4.นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนนั้น

ส่วนที่ตัดออก 3 ข้อ ได้แก่ 1.นักเรียนที่ทำคะแนนสอบคัดเลือกเท่ากันในลำดับสุดท้าย 2.รับนักเรียนโควต้าตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย และ 3.นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และเป็นการแก้ปัญหาการเรียกรับเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียน หรือแป๊ะเจี๊ยะ

นอกจากนี้โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้รับนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิมให้เต็มแผนการรับนักเรียน และกรณีไม่เต็มแผนให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้อีก

สำหรับวันรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ปรับจากเดิมวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 โดยจำนวนวันรับสมัครเหมือนเดิม โดยให้งดรับสมัครนักเรียนวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ปฏิทินการรับนักเรียน ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรับสมัครวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ คัดเลือกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 2 มีนาคม มอบตัววันที่ 3 มีนาคม ชั้นก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม จับสลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม มอบตัววันที่ 16 มีนาคม ชั้น ป.1 รับสมัครวันที่ 6-10 มีนาคม จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม มอบตัววันที่ 26 มีนาคม ทั้งนี้การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัครวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ งดรับวันที่ 24 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 9 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 13 มีนาคม มอบตัววันที่ 16 มีนาคม โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบคัดเลือก 9 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม และรายงานตัวภายในวันที่ 17 มีนาคม มอบตัววันที่ 5 เมษายน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับสมัครวันที่ 22-27 มีนาคม งดรับวันที่ 24 มีนาคม สอบวันที่ 30 มีนาคม จับสลากในเขตพื้นที่บริการ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 4 เมษายน มอบตัววันที่ 8 เมษายน, โรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนนสอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) รับสมัครวันที่ 22-27 มีนาคม งดรับวันที่ 24 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน จับสลากเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี) วันที่ 6 เมษายน ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 7 เมษายน มอบตัววันที่ 8 เมษายน ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอจัดที่เรียนวันที่ 7-9 เมษายน ประกาศผลวันที่ 11 เมษายน มอบตัววันที่ 18 เมษายน

สำหรับชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม รายงานตัววันที่ 16 มีนาคม มอบตัววันที่ 17 มีนาคม โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบวันที่ 10 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม รายงานตัววันที่ 17 มีนาคม มอบตัวภายในวันที่ 5 เมษายน โรงเรียนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัคร 22-27 มีนาคม งดรับวันที่ 24 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 เมษายน มอบตัววันที่ 9 เมษายน โรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัครวันที่ 22-27 มีนาคม งดรับวันที่ 24 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 9 เมษายน

การรับนักเรียนที่จบ ม.3 ของโรงเรียนเดิม รับสมัคร ประกาศผลและรายงานตัวให้เป็นไปตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด มอบตัววันที่ 9 เมษายน เปิดรับสมัครความสามารถพิเศษ สมัครวันที่ 22-24 มีนาคม งดรับวันที่ 24 มีนาคม คัดเลือกวันที่ 25 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 27 มีนาคม มอบตัววันที่ 9 เมษายน

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน รับสมัครวันที่ 20 มีนาคม-30 เมษายน ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม รายงานตัวภายในวันที่ 5 พฤษภาคม มอบตัวภายในวันที่ 12 พฤษภาคม โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สมัครวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ คัดเลือกวันที่ 2-6 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 10 มีนาคม รายงานตัวภายในวันที่ 17 มีนาคม มอบตัวภายในวันที่ 24 มีนาคม ทั้งนี้จำนวนรับนักเรียนต่อห้องระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน ป.1 ห้องละ 40 คน สำหรับชั้น ม.1 และ ม.4 รับห้องละ 40 คน หากจำเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ 5 คน โดยผ่านความเห็นชอบชอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้คำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่มีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ห้องละ 36 คน

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1376430

เปิดอ่าน 399 ครั้ง

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าววันนี้