วันพฤหัส 25 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘ศธ.’ เผย ครม.อนุมัติงบกลาง จ่ายค่าหนังสือเรียน ปี’61 สช. สพฐ. 959 ล้านบาท

‘ศธ.’ เผย ครม.อนุมัติงบกลาง จ่ายค่าหนังสือเรียน ปี’61 สช. สพฐ. 959 ล้านบาท

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 30 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 915 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นตามที่ศธ. เสนออนุมัติให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนหนองจิก ที่ตั้งอยู่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวนเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านปากบางตาวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 1 เนื่องจากสัญญาเดิมที่ กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ครบกำหนดระยะเวลา 30 ปีแล้ว ครม.จึงอนุมัติและเห็นชอบให้สพฐ. เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพิ่มเติมอีก 30 ปี เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านปากบางตาวา และให้ สพฐ.จัดสรรงบฯ ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทน ไม่น้อยกว่า 20 เท่า ของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 190 ไร่ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,323,414 บาท และให้ ศธ.ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบฯประจำปี ตามความเห็นของสำนักงบประมาณต่อไป

นายการุณ กล่าวต่อว่า ครม.มีมติให้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ในช่วงที่ 3 ระยะ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบฯ พ.ศ.2562-2566 และให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล” พร้อมกับอนุมัติแผนการขยายศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล และกรอบอัตรากำลังการจ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 99 ศูนย์การเรียนใน 77 จังหวัด และครูอัตราจ้าง 297 คน และอนุมัติให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบฯ ดำเนินการและสนับสนุนงบฯ ค่าตอบแทนครูอัตราจ้างศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลในวงเงิน 297 ล้านบาท หรือตามผลการขยายการจัดตั้งศูนย์ในแต่ละปีงบฯ ตามความจำเป็น

“นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 455 ล้านบาท และสพฐ. จำนวน 504 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 959 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับจัดสรรเพียงร้อยละ 50 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ผู้เรียนได้ครบทุกคน และหลังจากที่ได้รับงบหนังสือเรียนไปแล้ว ศธ.จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบฯ ร่วมกับสำนักงบประมาณ และเร่งรัดให้ สช. และ สพฐ.เบิกจ่ายงบกลาง ค่าหนังสือเรียนไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562” นายการุณ กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1341266