วันพฤหัส 25 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ‘กมว.’ แบ่ง ‘สอบตั๋วครู’ 2 ช่วง ไม่เร่งกำหนดเกณฑ์สอบ เผยรอหลักสูตรครู 4 ปีเสร็จก่อน

‘กมว.’ แบ่ง ‘สอบตั๋วครู’ 2 ช่วง ไม่เร่งกำหนดเกณฑ์สอบ เผยรอหลักสูตรครู 4 ปีเสร็จก่อน

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 30 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 475 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยกรณีที่ประชุมคุรุสภา มีมติเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาทางการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองคือหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรบริหารการศึกษา ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ว่า สำหรับรูปแบบการจัดสอบในการขอรับใบอนุญาตฯ ขณะนี้คณะอนุกรรมการการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำลังหารือถึงรูปแบบการสอบว่าจะสอบอย่างไร แต่ที่ชัดเจนคือการสอบแบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบแรก สอบวัดความรู้พื้นฐานมาตรฐานวิชาชีพครู และรอบสอง สอบวัดความรู้การปฏิบัติงานสอน การแบ่งสอบเป็น 2 รอบ เพื่อไม่ให้นักศึกษาเกิดความเครียด อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการการทดสอบฯ ต้องหารืออีกครั้งหนึ่งว่าจะแบ่งช่วงสอบอย่างไร เช่น สอบรอบแรก กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และสอบรอบสอง กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ สอบรอบแรก กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และสอบรองสอง กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

“ส่วนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจะสอบทุกระดับหรือไม่ ส่วนตัวมองว่าการที่จะให้สอบใบอนุญาตฯนั้น จะให้สอบในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท เท่านั้น ส่วนปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรบริหารการศึกษา ต้องหารือกับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาก่อนว่าจะให้สอบดีหรือไม่ เช่น ปริญญาเอก เป็นการเรียนที่เน้นการวิจัย เน้นความรู้ การเรียนเหล่านี้อาจจะไม่เกี่ยวโยงกับวิชาชีพครู จึงไม่จำเป็นสอบใบอนุญาตฯ เป็นต้น”นายเอกชัย กล่าว

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า การจัดสอบจะให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยที่ กมว.และคุรุสภาต้องออกหลักเกณฑ์การสอบ ข้อสอบให้ครบถ้วนก่อน เพื่อให้ สทศ.ไปบริหารจัดสอบต่อไป ส่วนจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศหรือไม่ มองว่าในระยะแรกควรจะจัดสอบพร้อมกัน แต่ในอนาคตอาจไม่จำเป็น เพราะอาจจะใช้ระบบสอบออนไลน์เข้ามาแทน และการออกข้อสอบ จะไม่จ้างสถาบันใดสถาบันหนึ่งออกข้อสอบแน่นอน ทางคุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบในการออกข้อสอบเอง โดยตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบขึ้นมา 1 ชุด เพื่อมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยต้องพิจารณาให้รอบคอบ รวมถึงต้องพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปีให้เสร็จก่อน จึงยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าต้องแล้วเสร็จช่วงใด เพราะกว่านักศึกษาปีการศึกษา 2562 จะเข้าสอบคือปี 2565

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1339750