วันพฤหัส 25 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ค้านขยายเวลาเกษียณฯ ‘แกนนำครู’ ชี้ไม่มีประโยชน์อย่าทำระบบใหญ่เสีย

ค้านขยายเวลาเกษียณฯ ‘แกนนำครู’ ชี้ไม่มีประโยชน์อย่าทำระบบใหญ่เสีย

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 23 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 5,479 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายสนอง ทาหอม ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีแนวคิดขยายเวลาเกษียณอายุราชการของครูจากเดือนตุลาคม ไปเป็นเดือนมีนาคม เพื่อให้ครูอยู่สอนเด็กจนจบภาคการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมหารือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อเสนอขอแก้ไขพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2551 นั้น ตนไม่เห็นด้วย เพราะ ไม่มีประโยชน์ ระบบราชการของเรามีความเป็นเอกภาพดีอยู่แล้ว การทำแบบนี้มีแต่จะสร้างปัญหาให้มากขึ้น การขาดแคลนครูในช่วงที่มีการเกษียณฯ ถือเป็นการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพของศธ. อัตราเกษียณฯในแต่ละปีเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ว่ามีข้าราชการครูเกษียณฯ จำนวนเท่าไร สาขาวิชาเอกใดบ้าง ทางแก้ไขที่ถูกต้องคือ จะต้องเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการครูให้ได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เช่นเดียวกับระบบการบริหารงานบุคคลของทหาร ซึ่งมีการบรรจุไว้ล่วงหน้า จึงจะถือเป็นการแก้ไขที่ถูกต้อง ไม่ใช่ไปทำให้ระบบใหญ่เสีย ส่วนที่มองว่า การขยายเวลาเกษียณฯให้ครู จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กดีขึ้น ก็ไม่น่าจะใช่เพราะครูที่สอนก็เป็นคนเดิม จึงไม่น่าจะส่งผลต่อผลการเรียนของเด็ก

นายอดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา กล่าวว่า โดยหลักการตนเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู และไม่ให้สถานศึกษาต้องไปจ้างครูมาสอนหรือให้ครูชั้นอื่นมาสอนแทน ส่วนที่เห็นว่า การขยายเวลาเกษียณฯของครูจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น นั้น คิดว่าไม่น่าจะใช่ เพราะครูที่สอนก็เป็นคนเดิม และเราสอนกันแบบนี้มานานมากแล้ว

“เรื่องนี้หลักการดี แต่เหมือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูเพียงอย่างเดียว ซึ่งครูเองก็คงพอใจ ดังนั้น ผมอยากให้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง และให้ดูผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะการแก้ไขพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ร่วมกันของข้าราชการทุกคน อีกทั้งข้าราชการ ในศธ.ไม่ได้มีเฉพาะข้าราชการครู ยังมีศึกษานิเทศก์ ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือหากจะแก้ไขจริง ๆ ควรทำเป็นภาพรวม เช่น ขยายเวลาเกษียณอายุราชการ เป็น 63 ปี แต่เฉพาะครูให้ไปเกษียณฯในช่วงเดือนมีนาคม เป็นต้น”นายอดิศรกล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1329607

เปิดอ่าน 5,479 ครั้ง