วันศุกร์ 26 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > สพฐ.ตั้งเป้าลดภาระโลกขยะเป็นศูนย์

สพฐ.ตั้งเป้าลดภาระโลกขยะเป็นศูนย์

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 21 มกราคม 2562 เปิดอ่าน 594 ครั้ง

“บุญรักษ์” สั่งโรงเรียนดำเนินการเข้มข้นกำจัดขยะ ประเมินจิตสำนึกเด็ก รณรงค์ใช้ถุงผ้า ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม ตั้งเป้าหมายลดภาระโลกขยะเป็นศูนย์

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ออกประกาศตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งมุ่งเน้นให้ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ ให้ทุกสำนักของสพฐ. มีระบบการจัดการขยะตามระบบมาตรฐานสากลและมีการประเมินทุกเดือนเพื่อรายงานในที่ประชุม สพฐ. รวมทั้งมอบหมายให้รองเลขาธิการ กพฐ. สำรวจทุกชั้นทุกวัน ขณะเดียวกันให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ทุกเขตจัดระบบกำจัดขยะโดยจะถือเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.สพท.ด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนโรงเรียนที่ในอดีตเคยมีการนำร่องมาบ้างแล้วก็ได้สั่งการให้ดำเนินการเต็มพื้นที่แล้วเช่นกันโดยเน้นใน 2 เรื่อง คือ ให้มีระบบการกำจัดขยะที่ถูกต้อง และมีการประเมินจิตสำนึกของเด็กโดยพิจารณาจากความสะอาดการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งตนได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้ว นอกจากนี้ขอให้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟมอีกด้วย

“ที่ผ่านมาเราเน้นการจัดการขยะ โดยนำขยะมาใช้ประโยชน์ด้วยหลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น โดยมีการจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากมายจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก แต่ต่อไปนี้จะเป็นการยกระดับต่อยอด ลดปริมาณขยะทำให้ขยะเป็นศูนย์ (Zero waste) เช่น กรณีถุงพลาสติกที่น่าจะสามารถทำให้เป็นศูนย์ได้ แต่อะไรที่ยังทำให้เป็นศูนย์ไม่ได้ก็ต้องใช้หลัก 3R แต่ต้องลดปริมาณลงให้ได้ เพราะเป้าหมายสุดท้ายคือทำอย่างไรให้ไม่มีขยะและไม่สร้างภาระให้กับโลก” นายบุญรักษ์ กล่าว.

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/688792