วันศุกร์ 26 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > ป.ป.ท.ลุยตรวจสอบ“เด็กผี” ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ป.ป.ท.ลุยตรวจสอบ“เด็กผี” ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 5 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน 884 ครั้ง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นำโดยนายภูมิวิศาล เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานกรณีการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเกินกว่าในบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีอยู่จริง หรือนักเรียนผี ซึ่งอาจมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เพื่อเร่งรัดขยายผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วพบเจอข้อบกพร่องหรือการทุจริตของหน่วยงานใด ก็จะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจ และหน้าที่ทางวินัยและอาญาต่อไป ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของ คสช. และรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปของประเทศ สำหรับการดำเนินการตรวจสอบในวันนี้ ก็เพื่อจะเทียบเคียงข้อมูลว่าจำนวนตัวเลขของนักเรียนที่มีอยู่จริงมีความสอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในระบบ Data Management Center หรือ DMC หรือไม่ ซึ่งหากมีจำนวนไม่ตรงกัน ก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปอีกว่า การเพิ่มขึ้นของตัวเลขดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ อย่างไรก็ตาม พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้มีข้อสั่งการให้ ป.ป.ท. ทุกเขตพื้นที่ลงสุ่มตรวจโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมรายงานมายังส่วนกลาง หลังจากนั้นสำนักงาน ป.ป.ท. จะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผลการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เบื้องต้น พบว่า ข้อมูลนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center หรือ DMC ภาคเรียนที่ 1/2561 มีนักเรียนจำนวน 2,501 คน หากแต่จากการตรวจนับตามรายชื่อนักเรียนและแบบสรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประกอบกับการสอบถามนักเรียนในห้องเรียน ปรากฏผลว่ามีนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ในภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 2,390 คน ซึ่งมีส่วนต่างจำนวน 111 คน

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1257937