วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > “ชัยพฤกษ์”ยันบริสุทธิ์ไม่ได้โกงอควาเรียม

“ชัยพฤกษ์”ยันบริสุทธิ์ไม่ได้โกงอควาเรียม

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 8 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน 429 ครั้ง

 “ชัยพฤกษ์” แจงสร้างอควาเรียมสงขลา คณะกรรมการเสนอแก้ไขเพื่อให้งานเดินหน้า ทำตามกฎหมาย ไม่เคยแอบอ้างผู้ใหญ่ พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเอง ยืนยันไม่ได้โกงแม้แต่บาทเดียว

วันนี้ (8 ต.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติโอนย้ายตนไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา หรือ อควาเรียม ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  จังหวัดสงขลา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ว่า ตนขอชี้แจงว่า ตนไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการดังกล่าว โดยตนได้เข้ามาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ปลายปี 2554   ขณะที่การก่อสร้างอควาเรียม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550  ซึ่งก่อนหน้าที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่ง  โครงการนี้มีปัญหาใหญ่ 2 เรื่อง คือ 1. งบประมาณ ไม่เพียงพอในการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่ออกแบบไว้ ต้องใช้งบฯ 1,500 ล้านบาท ขณะที่ได้รับงบฯ  839 ล้านบาท ดังนั้น ช่วงปี 2551 จึงต้องปรับลดแบบรูปรายการให้พอดีกับวงเงินที่ได้รับ  และ 2. ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของแบบรูปรายการ  ทำให้ต้องแก้ไข  2 ครั้งใหญ่ ๆ ใน ปี2553  แก้ไขเพราะเทคโนโลยีของระบบไม่สอดคล้องกับเนื้องาน และ ช่วงต้น ปี 2554 ก่อนตนมารับตำแหน่งแก้ไข เนื่องจากแบบรูปรายการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้างขัดแย้ง คลาดเคลื่อนและฐานรากทับซ้อน

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า  ช่วงตนเข้ามารับตำแหน่ง เลขาธิการ กอศ.ได้มีการแก้ไขสัญญา 4 ครั้ง เป็นการแก้ไขตาม มติครม. 2 ครั้ง คือ  เป็นการขยายเวลาตามมติ  ครม. เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบผลกระทบจากอุทกภัย ในปี 2556 และ เป็นการขยายเวลาตามมติ ครม. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อปี 2557 ส่วนอีก 2 ครั้ง เป็นการปรับเปลี่ยนงวดงานเพื่อให้งานเดินหน้าไปได้  เช่น  สัญญาเดิมงวดงาน กำหนดให้ปิดหลังคาอควาเรียมก่อน  แต่เนื่องจาก ต้องนำอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าไปในอควาเรียมทางหลังคา  ซึ่งหากต้องทำตามงวดงานที่กำหนดไว้  จะต้องรื้อหลังคาออก ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ต้องแก้ไขงวดงาน  เพื่อนำอุปกรณ์ใหญ่ ใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยปิดหลังคา เป็นต้น  และครั้งสุดท้าย เป็นการปรับแก้เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของแบบรูปรายการ  โดยมีการแก้ไขกว่า 100 รายการ เหตุผลที่แก้  ดังนี้  บางรายการไม่สามารถติดตั้ง เช่น งานให้ตกแต่งผนังที่ใดที่หนึ่ง แต่ในสัญญาไม่มีการก่อสร้างผนังในพื้นที่ดังกล่าว  รายการก่อสร้างในแบบแปลนแต่ไม่มีรายละเอียดประกอบการทำงาน  เช่น งานตกแต่งเพดานฝ้าในห้องต่าง ๆ ไม่ได้กำหนดรายละเอียดวัสดุและรูปแบบในการติดตั้ง  และ เป็นงานที่อยู่นอกพื้นที่การก่อสร้าง เช่น ให้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าบริเวณสะพานชมวิว แต่ในแบบการก่อสร้าง ไม่มีการสร้างสะพานชมวิว  บางรายการหากติดตั้งแล้วอาจจะเสียหายในอนาคต  เช่น ปรับลดป้ายทางวิชาการออก อาทิ  ชื่อสัตว์น้ำ เพราะออกแบบไว้ตั้งแต่ปี 2550 และยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อสัตว์ประเภทใดเข้ามาบ้าง เป็นต้น

“ยืนยันว่า การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ไม่เคยแอบอ้างผู้ใหญ่ และพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาทุกครั้ง เป็นข้อเสนอมาจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม  วิศวกร  และด้านอควาเรียมของกรมประมง  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมงาน  ผ่านการกลั่นกรองของผู้เกี่ยวข้องใน สอศ. ทั้งฝ่ายพัสดุ ที่ดูแลเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง และนิติกร ผ่านผู้อำนวยการสำนักฯ ผ่าน รองเลขาธิการ กอศ. ที่รับผิดชอบ ก่อนมาถึงผม  มั่นใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปด้วยความรอบคอบยึดประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ ไม่เคยแอบอ้างชื่อผู้ใหญ่ และยืนยันว่าผมไม่ได้โกงแม้แต่บาทเดียว ” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว.

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/670288

เปิดอ่าน 429 ครั้ง