วันพฤหัส 25 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > สาระน่ารู้ > รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

หมวดหมู่ : สาระน่ารู้ 15 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 20,437 ครั้ง

ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ จะเป็นผู้นำออกประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ด้วยตนเอง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นี้ ซึ่งสิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดทำส่งหน่วยงานต้นสังกัดก่อนรับการประเมินก็คือ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะต้องเขียนรายงานด้วยตนเอง โดยตอบ 3 หัวข้อ ความยาว 2-3 หน้า ดังนี้

1. สถานศึกษาของตนเองอยู่ในระดับใด จาก 5 ระดับ คือ ระดับพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม
2. หลักฐานประจักษ์ว่าโรงเรียนอยู่ในระดับนั้นคืออะไร
3. คำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียนที่จะต้องทำให้สถานศึกษาขยับตนเองขึ้นไปอีกระดับนั้นมีอะไรบ้าง

ทั้งนี้ มีตัวอย่างจากการบรรยายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อการประกอบการเขียน SAR ดังนี้

และหลังจากนี้ จะเริ่มมีการอบรมเขียน SAR ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกที่จะเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่  ต่อไป