วันศุกร์ 26 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > เปิดร่างกฎ ศธ.คุมความประพฤติ น.ร.-น.ศ. เทียบฉบับเก่า-ใหม่

เปิดร่างกฎ ศธ.คุมความประพฤติ น.ร.-น.ศ. เทียบฉบับเก่า-ใหม่

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 16 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 977 ครั้ง

กรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เสนอแก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งขั้นตอนต่อไปส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาถ้อยคำ ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปนั้น

โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวยืนยันว่าที่เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ก็เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นกฎกระทรวงฉบับเก่า มีมานานจำต้องปรับแก้เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น โดยกฎกระทรวงที่ออกมาจะเป็นเกณฑ์กลาง ว่าเวลาเด็กทำผิดในลักษณะไหน จะลงโทษอย่างไร อีกทั้งกฎกระทรวงเดิม ไม่กำหนดและขยายความเพิ่มเติมให้ทันสมัย เช่น ข้อกำหนดที่ว่า นักเรียนนักศึกษาต้องไม่ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่มีข้อห้ามครอบคลุมถึงรวมกลุ่มมั่วสุมของเด็กแว้น อย่างไรก็ตามต้องดูภาพรวม และตีความคำว่ามั่วสุมให้เข้าใจด้วย เช่น เด็กรวมกลุ่มกันเพื่อไปเรียนพิเศษแล้วรถติดกลับบ้านดึก ไม่ถือว่ามั่วสุม

สำหรับกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นกฎกระทรวงฉบับเก่า ได้กำหนดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา ดังนี้

1.หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน

2.เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน

3.พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด

4.ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด

5.ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น

6.ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการกระทำการใดๆอันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

7.แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ

8.เกี่ยวกับการค้าประเวณี

9.ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

สำหรับสาระร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งเป็นฉบับใหม่ มีดังนี้

ให้ยกเลิกความใน (6)(7)และ8) ในข้อ 1 ของกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น รวมกลุ่ม มั่วสุม เตรียมการ หรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

(7)แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสมหรือการลามกอนาจาร

(8) ออกนอกสถานที่พักเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1088755