วันพฤหัส 25 เมษายน 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > สาระน่ารู้ > สำนักปลัดฯ เผย หลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา”

สำนักปลัดฯ เผย หลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา”

หมวดหมู่ : สาระน่ารู้ 23 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน 1,398 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำหรับหลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา” รัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาและดนตรีมาร่วมพิจารณาบทเพลงที่เหมาะสมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นำบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง และทั่วประเทศ

ปลัดสำนักนายกฯ กล่าวว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้วางแนวทางเพื่อให้การใช้เพลง”สดุดีจอมราชา” ในโอกาสต่าง ๆ เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1.กรณีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีที่จัดขึ้น หรือในโอกาสอันควร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2.กรณีสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน ให้ใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือในโอกาสอันควร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

3.กรณีเอกชน ให้ใช้เฉพาะงานพิธีที่เอกชนจัดขึ้น หรือในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แต่ทั้งนี้ ไม่ใช้ในงานพิธีส่วนบุคคลโดยเฉพาะ หรืองานพิธีที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นหรือชุมชน

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/politics/news_1055430