วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ติดตามเว็บไซต์
หน้าแรก > ข่าววันนี้ > กอปศ.เล็งชงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ครม.ใน 2 สัปดาห์

กอปศ.เล็งชงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ครม.ใน 2 สัปดาห์

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้ 10 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน 349 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ.ว่า ที่ประชุมมีมติเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร คาดว่าจะนำเสนอภายใน 2 สัปดาห์ และหากประเทศมี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะเกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างที่ทุกคนในสังคมคาดหวังแน่นอน

นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเป็นครั้งสุดท้าย กอปศ.ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ รวบรวมความคิดเห็น มาปรับรายละเอียดให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และจากการประชุมวันนี้ ที่ประชุมมีมติว่ายังคงสาระสำคัญตามที่ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไว้

“พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มีสาระสำคัญ 5 ประเด็น ดังนี้ 1.การวางระบบการศึกษาที่รองรับความหลากหลาย 2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3.การให้ความเป็นอิสระของสถานศึกษา ที่ให้สถานศึกษามีอิสระในการดำเนินการ 4 ด้านหลัก ได้แก่ วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป 4.การบริหารจัดการคุณภาพในการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพไม่ใช่การตรวจสอบ และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และ 5.ให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย กอปศ.กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติให้รอบด้าน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ” นพ.จิรุตม์ กล่าว

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ สกศ.กล่าวว่า ส่วนบทเฉพาะกาลใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ กำหนดให้มี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยให้ สกศ.ปรับตัวมาทำหน้าที่นี้ ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสำนักงาน มีฐานะเทียบเท่ากับปลัดกระทรวง

“ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มีทั้งสิ้น 104 มาตรา แบ่งเป็นเนื้อหา 92 มาตรา และบทเฉพาะกาล 12 มาตรา และการนำเสนอ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะเสนอไป 2 ทางด้วยกัน คือ 1.เสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้าพิจารณาในการประชุม ครม.และ 2.ส่งไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาอีกทางหนึ่ง” นายชัยพฤกษ์ กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1037411

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าววันนี้